MUUTOS & VAIKUTTAMINEN

Muutoksissa vaikutetaan ihmisiin ja muotoillaan työtä

Mikä muutoksissa muuttuu? Muutos voi koskea strategiaa, organisaatiota, työtä, vuorovaikutustapoja tai osaamista. Kaikissa muutoksissa ihmisten tulisi saada toimimaan uusien tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti. Usein lähdetään siitä, että yritetään muuttaa ensin ihmisten ajattelua ja asenteita, josta seuraa myös käyttäytymisen muutos. Toinen tapa on muuttaa, muotoilla ihmisten psykologista, sosiaalista ja fyysistä ympäristöä tavalla, joka saa heidät toimimaan toisin.

Muutosohjauksen U-prosessi

U-prosessi on kehittämismalli, jonka avulla tehdään muutosta, opitaan ja luodaan uutta. Työskentelyssä yhdistyy kaksi muutoksen voimaa: irtipäästäminen entisestä ja avautuminen uudelle. U-työskentelyssä sovelletaan dialogiaan, reflektioon ja toiminnalliseen tekemiseen perustuvia menetelmiä.

Muutoksen arkkitehdiksi

Valmennusta johtajille, esimiehille ja muutosagenteille siitä, miten ohjata ja johtaa muutosta yhdessä oman porukan ja tiimin kanssa. Valmennuksessa perehdytään muutostyön dynamiikkaan ja vaikuttamisen psykologiaan – siihen, miten ihmiset saadaan ajattelemaan, valitsemaan ja toimimaan uudella tavalla.

 

Taitava vaikuttaminen ja viestiminen

Omien henkilökohtaisten vaikuttamisvalmiuksen ja kommunikointitaitojen arviointi ja kehittäminen. InfluEra®-malli sisältää yhdeksän erilaista vaikuttamisen tyyliä tai roolia. Valmennuksessa analysoidaan kunkin vahvuuksia ja heikkouksia sekä harjoitellaan erilaisten vaikuttajaroolien käyttöä.