x MOTIVAATIO & HYVINVOINTI

Luovat, innostuneet, hyvinvoivat ihmiset

Työyhteisössä tuloksen tekevät ja muutokset, uudet innovaatiot toteuttavat ihmiset. Miten siis kykenemme jatkuvasti ylläpitämään ihmisten aloitteellisuutta, luovuutta, innostuneisuutta?  Motivaatio rakentuu mielekkäistä tavoitteista, halusta ponnistella, sinnikkyydestä ja mahdollisuudesta suoriutua. Motivoitumisessa on tärkeää kokemus siitä, että tekee merkityksellistä työtä ja että voi vaikuttaa omaan työhön. On huolehdittava sisäisistä voimavaroista ja henkisestä hyvinvoinnista. Lisäksi työhön voidaan lisätä ulkoisia voimavaratekijöitä eli ”työn imua” tuunaamalla omaa työtä.

 

Tuunaamalla työhön lisää imua

Työn tuunaaminen (job crafting) on uusi ja tehokas tapa lisätä työhön voimavaratekijöitä, ”työn imua”.
LUE LISÄÄ

Työnohjaus ja coachaus

Työnohjaus ja coachaus ovat välineitä omien voimavarojen ylläpitämiseksi, uudistamiseksi ja oman työn kehittämiseksi. Työnohjauksessa keskiössä on tukea ihmisiä ajankohtaisten työhön liittyvien haasteiden käsittelyssä. Coachauksessa painopiste on yksilöllisten voimavarojen vahvistamisessa, tavoitteiden kirkastamisessa, motivaatiopolun askelmerkkien asettamisessa paikoilleen sekä työssä vaadittavien taitojen kehittämisessä. Työnohjaus ja coachaus voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Mielen huolto & terapiat

Psykoterapiaa, taideterapiaa, mindfulnessia vai joogaa? Nykypäivän työelämä on usein vaativaa ja voimavaroja kuluttavaa. Seurauksena voi olla vaikeutta keskittyä, uupumusta tai tyhjyyden kokemusta. Monet ovat kiihdyttäneet itsensä kiihkeään 24/7-elämään ja kokevat juoksevansa oravanpyörässä. Voi olla tarve pysähtyä ja ottaa aikaa oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja henkiseen kasvuun. Arena tarjoaakin erilaisia terapeuttisia ja henkisen kasvun palveluja omien kumppaniensa ja yhteistyöverkostojensa kautta.