Joharin ikkuna & Arena

Sana "Arena" viittaa ns. Joharin ikkunan yhteen ruutuun. Toimintafilosofiamme perustuu arenan, julkisen alueella toimimiseen ja yritykseen laajentaa tätä arenaa konsultatiivisten menetelmien avulla.

JOHARIN IKKUNA

Julkinen, arena sisältää sellaisia aiheita, joista voin vapaasti keskustella muiden kanssa (minä tiedän ja muut tietävät). Julkisivuun, fasadiin sisältyy aiheita, joista olen itse tietoinen mutta joita en halua jakaa muiden kanssa (minä tiedän ja muut eivät tiedä). Sokeassa pisteessä sijaitsevat sellaiset toisten ihmisten tekemät havainnot minusta, joista en itse ole tietoinen (en tiedä ja muut tietävät). Tiedostamaton on aluetta, joka on kaikille tuntematonta.

Joharin ikkunan pelikenttää voi soveltaa yksilöiden välisen vuorovaikutuksen lisäksi myös eri ryhmien tai organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen analysoimiseksi.

Osallistavassa ja ihmisten yhteistyöhön perustuvassa kehittämistyössä tavoite on työskennellä arenan, julkisivun alueella. Haaste tässä on usein kuitenkin se, miten saada tätä arenaa, julkisivua laajennettua siten, että sinne voidaan tuoda turvallisesti keskustelun aiheita myös fasadin, sokean pisteen ja tiedostamattoman alueelta.